Дати за провеждането на лятната изпитна сесия на учебната 2022/2023 г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология