Регламент за освобождаване и провеждане на изпит Цитология, хистология и ембриологияот зимна редовна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година за студенти от специалност Дентална медицина