Инструкции за провеждане на семестриален изпит по „Анестезиология и интензивно лечение“ -лятна изпитна сесия 2019/2020