Учебна програма специалност „Медицинска козметика” -лекции Дерматология и венерология

Учебна програма специалност „Медицинска козметика” -лекции Дерматология и венерология