Тематична програма и седмичен график на лекциите по дерматология и венерология за студенти по медицина V-ти курс

Тематична програма и седмичен график на лекциите по дерматология и венерология за студенти по медицина V-ти курс