Учебна програма специалност „Рехабилитатор” -лекции Кожни и венерически болест

Учебна програма специалност „Рехабилитатор” -лекции Кожни и венерически болест