Програма на практическите упражнения за студенти от специалност „Медицина“ V курс – модул Ендокринология