Академичен стандарт за учебна дисциплина „Фармакология“ – за специалност Акушерка

Академичен стандарт за учебна дисциплина "Фармакология" - за специалност Акушерка