Академичен стандарт за учебна дисциплина „Фармакология“ – за специалност Медицинска сестра

Академичен стандарт за учебна дисциплина "Фармакология" - за специалност Медицинска сестра