Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физикална и рехабилитационна медицина”

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физикална и рехабилитационна медицина”