Академичен стандарт за учебна дисциплина „Физиология на човека”, за рехабилитатори, помощник фармацевти, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, зъботехници, инспектори обществено здраве, медицинска козметика, инструктор по хранене и безопастност на храните – 1 и „Физиология и биохимия на храненето”, за инструктор по хранене и безопастност на храните – 2