Седмичен график за лекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност акушерка, летен семестър 2022-2023г