2..Седмичен график за лекциипо инфекциозни болести, специалност дентална медицина, летен семестър 2021-2022г