3..Седмичен график за упражнения по инфекциозни болести, специалност медицина, летен семестър 2021-2022г