4…Седмичен график залекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност акушерка, зимен семестър 2021-2022г