Седмичен график за лекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност Медицинска сестра