5..Седмичен график залекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност медицинска сестра, зимен семестър 2021-2022г