6..Седмичен график залекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност медициснки лаборант, зимен семестър 2021-2022г