7..Седмичен график залекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност инспектор по здравни грижи летен семестър 2021-2022г