Седмичен график за лекции и упражнения по инфекциозни болести, специалност Медициснки лаборант