УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”