Колектив на катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина