УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ” ”ОКС „Професионален бакалавър”, специалност „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”