Учебна програма по Медицинска паразитология за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.