Седмичен график на упражнения и лекции по Клинична лаборатория, биохимия и имунология по Клинична лаборатория, биохимия и имунология Акушерка I курс,летен семестър, 2023/2024г.

Седмичен график на упражнения и лекции по Клинична лаборатория, биохимия и имунология по Клинична лаборатория, биохимия и имунология Акушерка I курс,летен семестър, 2023/2024г.