Седмичен график за лекциите и упражненията по Клинична лаборатория, биохимия и имунология Медицинска сестра I курс,летен семестър, 2023/2024г.

Седмичен график за лекциите и упражненията по Клинична лаборатория, биохимия и имунология Медицинска сестра I курс,летен семестър, 2023/2024г.