Aкадемичен стандарт за учебни дисциплини Биология на човека (медицина), Биология и генетика на човека (дентална медицина), Биология (фармация и медицински колеж)