Микроскопски препарати, хранителни среди и някои практически тестове по микробиология

Микроскопски препарати, хранителни среди и някои практически тестове по микробиология

Микроскопски препарати, хранителни среди и някои практически тестове по микробиология