Програма за лекции и упражнения по Нервни болести за студенти специалност Дентална медицина – зимен семестър