Академичен стандарт за учебната дисциплина “Обща и клинична патология“

Академичен стандарт за учебната дисциплина “Обща и клинична патология“

Академичен стандарт за учебната дисциплина “Обща и клинична патология“