Инструкции за провеждане на дистанционен изпит по Очни болести за студенти от специалности Медицинска сестра и Акушерка.pdf