Инструкции за провеждане на дистанционен изпит по Очни болести за студенти IV курс на специалност Медицина