Инструкции за провеждане на изпит по очни болести за студенти по „Медицина” и „Дентална медицина” IV курс