Информация относно провеждането на семестриалните и държавни изпити в Първа катедра по вътрешни болести