Учебна програма по Патологична физиология за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.