План за практически упражнения по Патофизиология на студентите по Фармация III курс за учебната 2021/2021 г.