План за лекциите по Патофизиология на студентите от специалност Дентална медицина III курс- зимен семестър – 2023/2024г.