План за лекциите по Патофизиология на студентите от специалност Лекарски асистент за учебната 2023/2024 г.