План за лекциите по Патофизиология на студентите от специалност Медицина III курс – зимен семестър – 2023/2024г.