План за практически упражнения по Патофизиология на студентите от специалност Фармация III курс – зимен семестър – 2023/2024г.