План за практически упражнения по Патофизиология на студентите специалност Лекарски асистент от I курс за летен семестър на учебната 2023/2024 г.

План за практически упражнения по Патофизиология на студентите специалност Лекарски асистент от I курс за летен семестър на учебната 2023/2024 г.