План за лекциите по Патофизиология на студентите по дентална медицина III курс- летен семестър – 2022/2023г.