План за лекциите по Патофизиология на студентите от специалност Дентална медицина III курс- летен семестър – 2023/2024г.

План за лекциите по Патофизиология на студентите от специалност Дентална медицина III курс- летен семестър - 2023/2024г.