Академичен стандарт за учебна дисциплина „Педиатрия“, за студенти по „Дентална медицина“