Академичен стандарт за учебна дисциплина „Медицинска генетика“, за студенти по специалността „Медицински лаборант“