Академичен стандарт за учебна дисциплина „Педиатрия“, за студенти по специалността „Акушерка“