Академичен стандарт за учебна дисциплина „Педиатрия с неонатология“, за студенти по специалността „Медицинска сестра“