Академичен стандарт за учебна дисциплина „Педиатрия“, за студенти по специалността „Медицински лаборант“