Академичен стандарт за учебна дисциплина „Детски болести“, за студенти по специалността „Рехабилитация“