Специалност Медицинска речева и езикова патология

 • План за разпространение, мониторинг и контрол на мобилностите по програма „Еразъм+“
 • Стратегически план за развитие на секцията по Медицинска речева и езикова патология
 • Учебна дейност

  Контакти:
  e-mail :

  Учебна дейност на катедра „“

  Академичен състав

  Научна дейност

  Учебници

  Публикации

  Монографии

  Дисертации