Информация за провеждане на семестриални изпити по профилиращите дисциплини по Медицинска речева и езикова патология – МРЕП